Welkom bij Duikvereniging Almere
 

Onze Duikvereniging:

Ontdek samen met ons de wonderen van de onderwaterwereld!

Met maar liefst 4 actieve instructeurs die onze vereniging rijk is, kunt u bij Duikvereniging Almere terecht voor al uw duikwensen. Van een introductieduik tot specialisatie, onze instructeurs staan voor u klaar! Bekijk hier onze opleidingen en (opfris)cursussen.

Veilig duiken = plezierig duiken

Veiligheid staat bij Duikvereniging Almere voorop. Daarom worden al onze opleidingen volgens de normen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) georganiseerd. Onze instructeurs worden ook regelmatig door de NOB gevraagd om trainingen te verzorgen.  Meer over de NOB.

Vrijwilligers
Duikvereniging Almere kent gelukkig veel enthousiaste leden die zich met liefde voor de duiksport inzetten voor de vereniging. Van het bestuur tot aan een handje helpen tijdens evenementen en ook het verzorgen van de opleidingen, alles geschiedt geheel op basis van de vrijwillige inzet van de leden.

Veel van de leden zetten zich ook actief in voor de vereniging. Op vrijwillige basis vervullen ze verschillende taken binnen Duikvereniging Almere. Zo is er het dagelijks bestuur, een evenemententeam, de materiaalcommissie, vertrouwenscommissie en zijn er natuurlijk de instructeurs. Daarnaast zijn er altijd leden te vinden die graag een handje helpen tijdens een evenement en zo dragen we samen de zorg voor een gezond, sportief en vooral gezellig Duikvereniging Almere. 

Maandelijks worden alle leden op de hoogte gebracht door onze communicatie commissie met een nieuwsbrief over alle opleidingen, nieuwtjes, handige tips, etc, zo ben je altijd op de hoogte wat er leeft binnen de vereniging.


Het reilen en zeilen
Bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester draagt het dagelijks bestuur de zorg voor een (financieel) gezonde vereniging. Er is regelmatig overleg en er vindt twee maal per jaar een algemene ledenvergadering plaats, waarbij alle leden uitgenodigd worden om de stand van zaken binnen de vereniging te bespreken.

Veiligheid voor alles
De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor de uitgifte en het onderhoud van het (duik)materiaal. Als bewaker van de materialen registreren zij natuurlijk wie wat huurt, maar veel belangrijker nog: ze hebben de zorg dat al het materiaal technisch in orde is en dat de persluchtflessen en automatensets gekeurd zijn.

Er valt altijd wat te leren van elkaar
Zij verzorgen niet alleen de opleidingen en de specialisaties, maar ook de zwembadtrainingen op de vrijdagavond. De verschillende instructeurs bedenken elke vrijdag weer wat anders. Daarnaast zijn een aantal van ze ook actief betrokken bij opleidingen en cursussen van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) aan bijvoorbeeld instructeurs in opleiding.


We gaan er op uit
Een gezellige paasduik, duikuitstapjes naar verschillende locaties in Nederland, een dagje Monte Mare in Duitsland of gewoon een middagje paintballen. Het evenemententeam verzorgt regelmatig een gezellig (mid)dagje uit voor de leden van Duikvereniging Almere.

Iedereen doet mee
Ook de leden van Duikvereniging Almere plaatsen vaak een oproepje voor een duikje hier of daar. Zelfs duikweekenden of complete duikreizen worden regelmatig gedeeld, want zeg nou zelf: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Lidmaatschap

Algemeen
Duikvereniging Almere kent verschillende lidmaatschapsvormen: voor de actieve duikers is er het volledige lidmaatschap en voor gezinsleden/partners/vrienden is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om alleen zwembadlid te worden zodat je toch gezellig mee kan zwemmen op de vrijdagavond. Als DVA-lid ben je natuurlijk welkom op alle club-evenementen en heb je de mogelijkheid jaarlijks een reanimatie- en AED-cursus via de vereniging te volgen.


Duur van de lidmaatschap en opzegging
Een boekjaar van zowel DVA als NOB loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een lidmaatschap bij DVA welke wordt aangegaan binnen deze periode, wordt naar rato berekend. Opzegging door een lid dient te geschieden voor 1 december van het lopende boekjaar. De opzegging dient per e-mail te geschieden aan het bestuur (bestuur@duikverenigingalmere.nl).


Privacy statement van duikvereniging Almere
Binnen Duikvereniging Almere gaan wij zorgvuldig om met de privacy van alle betrokkenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van onze instructeurs, ouders, introducees, vrijwilligers, cursisten, leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze vereniging. Zie hiervoor het document op de downloadspagina.

Preventief beleid van duikvereniging Almere
Duikvereniging Almere hanteert de gedragsregels voor begeleiders met daarin aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld de gedragsregels zoals NOC*NSF deze heeft opgesteld op http://nocnsf.nl/sport-en-integriteit. Tevens beschikken wij over een vertrouwenscommissie.

Betalingscondities
Lidmaatschappen dienen in zijn geheel en vooraf betaald te worden. Mocht u niet in staat zijn de contributie in één keer te betalen, dan kan er met de penningmeester een regeling getroffen worden. De aanvraag hiertoe dient uiterlijk 1 december van het lopende boekjaar ingediend te worden.
In verband met de verplichte verrekening van NOB-gelden in januari van elk boekjaar, wordt iedereen verzocht de contributie uiterlijk 15 december in het jaar daaraan voorafgaande te betalen*.
*Bondsgelden worden niet voorgeschoten. Niet (volledig) betaald voor 15 december betekent dus automatisch opzegging per 1 januari van het volgende jaar bij het NOB.

De verschillende lidmaatschappen en bijbehorende contributie op een rijtje:
Junior- & volledig lidmaatschap
• Diverse trainingen en vrij zwemmen in het zwembad op de vrijdagavond
• Reanimatie- en AED-cursus
• Verschillende buitenduikactiviteiten
• Lidmaatschap van de NOB incl. collectieve ongevallen- en WA-verzekering
• 8x per jaar het duikmagazine van de NOB: Onderwatersport
• Voordelig materiaal huren
• Zeer uitgebreide opleidingsmogelijkheden
Voor de actuele contributiebedragen verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina.
________________________________________
Lidmaatschap met beperkt zwembad toegang
• Reanimatie- en AED-cursus
• Verschillende buitenduikactiviteiten
• Lidmaatschap van de NOB incl. collectieve ongevallen- en WA-verzekering
• 8x per jaar het duikmagazine van de NOB: Onderwatersport
• Voordelig materiaal huren
• 1* per kwartaal toegang tot zwembad (exclusief moonlight)
Voor de actuele contributiebedragen verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina.
________________________________________
Donateur
• Reanimatie- en AED-cursus
• Verschillende buitenduikactiviteiten
• Lidmaatschap van de NOB incl. collectieve ongevallen- en WA-verzekering
• 8x per jaar het duikmagazine van de NOB: Onderwatersport
• Voordelig materiaal huren
• Zonder stemrecht op de Algemene Leden Vergadering en geen mogelijkheid om een bestuursfunctie uit te oefenen
Voor de actuele contributiebedragen verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina.E-mailen
Map